به نام خدا

 

موضوع وبلاگ: راهیان نور و روایات

 

توسط: حورا ملکی

فرزانگان 7

 

 

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است

دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است ...

هدیه به روح پاک و پرفتوح حاج قاسم سلیمانی 3 صلوات