راهیان نور نامی است برای گروه بزرگی از کاروان های سیاحتی_مذهبی درایران،

که به بازدید از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق در غرب و جنوب‌غربی این کشور می‌پردازد.

این حرکت نوعی از گردشگری جنگ در ایران محسوب میشود.

 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس , سازمان دهنده و متولی اصلی اردوهای سراسری راهیان نور است.

بیشتراین کاروان ها هم زمان با تعطیلات نوروزی و نیز تعطیلات تابستانی,

برای مناطق غرب کشور, فعال میشوند و مناطق مرزی استان خوزستان ب ویژه منطقه شلمچه از

مقصد های پرطرفدار این گروه  هاست. همچنین به سمت یادمان شوش نیز سفر میکنند.

 

کاروان راهیان نور از سال 1376 آغاز شده است . این حرکت بعد از جنگ ایران و عراق, توسط گروه های مردمی خود جوش متشکل از رزمندگان شکل گرفت .

از مناطق بازید شونده توسط راهیان نور  :


مناطق عملیاتی فکه

مناطق عملیاتی طلائیه

مناطق عملیاتی شرهانی

مناطق عملیاتی شلمچه

مناطق عملیاتی هویزه